Polityka prywatności

Szanowny Użytkowniku, przed rozpoczęciem korzystania z naszej strony internetowej prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej
Polityki Prywatności.

Group 782
circle

Korzystanie z naszej strony i przesyłanie nam swoich danych będzie równoznaczne z akceptacją warunków w niej opisanych.

Polityka prywatności stanowi także wypełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do osoby której dane dotyczą (zwanej dalej jako: Użytkownik). Znajdziesz w niej wszystkie niezbędne informacje wymagane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych obowiązującego od 25 maja 2018 r. („RODO”).

Z Polityki prywatności dowiesz się, kto jest administratorem Twoich danych osobowych, w jakim celu, zakresie i przez jaki okres będą one przetwarzane. Ponadto dowiesz się, komu i na jakich zasadach możemy udostępnić Twoje dane oraz jakie są Twoje uprawnienia w związku z ich przetwarzaniem.

Kwestie ochrony Twojej prywatności są dla nas ważne, dlatego przykładamy wszelkich starań, aby dane które nam powierzasz były należycie chronione.

Dane gromadzone przez administratora

 • Adres IP Użytkownika
 • Cookies (tzw. ciasteczka)
 • Login/Konto/Nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji
 • Informacja o przeglądarce użytkownika
 • Adres email
 • Imię i nazwisko
 • Numer telefonu

Sposób zbierania danych

Dane Użytkowników mogą być zbierane automatycznie przez serwer lub podawane przez Użytkownika podczas procesu rejestracji.

Sposób wykorzystania danych

Dane Użytkowników wykorzystywane są do celów administrowania serwisem, monitorowania statystyk odwiedzin serwisu, zarządzania treścią serwisu oraz utrzymaniem kontaktu z Użytkownikami, gdy przekazujemy Ci informacje handlowe i marketingowe o nas i o naszych usługach. Dane Użytkowników są udostępniane tylko i wyłącznie innym podmiotom (zwanym dalej jako: Podwykonawcy Im-prove) na podstawie zawartych umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartych pomiędzy Im-prove, a Podwykonawcami Im-prove, jak również podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji).

Twoje dane przetwarzamy również w innych, prawnie usprawiedliwionych celach, w tym:

 1. monitorowania Twojej aktywności na naszej strony internetowej (m.in. przy pomocy plików cookies i wykorzystywanych przez nas narzędzi),
 2. marketingu bezpośredniego naszych produktów lub usług – dzięki temu możemy informować Ciebie o naszej ofercie,
 3. dochodzenia oraz obrony przez nas ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności.

Jeśli udzieliłeś nam zgody, możemy wysyłać Tobie nasz newsletter lub kontaktować się z Tobą w sprawach nowych ofert i usług za pośrednictwem poczty e-mail.

Dokonywanie zmian w danych osobowych Użytkownika

Każdy Użytkownik może samodzielnie zmienić zgody pierwotnie udzielone administratorowi korzystając z linku otrzymanego wraz z mailem informującym o rejestracji. Użytkownik może również skontaktować się z nami pisemnie lub mailowo i zlecić zmianę w swoich danych osobowych.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółka Im-prove sp. z o. o. z siedzibą
  w Zduńskiej Woli (98-220), ul. Łaska 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Łodzi - XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000324110, posiadająca numer NIP 829-17-10-778, REGON 100638449 (zwana dalej jako: Im-prove).
 2. Kontakt z administratorem danych osobowych w Spółce Im-prove sp. z o. o. możliwy jest pod adresem korespondencyjnym: Im-prove sp. z o. o., ul. Łaska 14, 98-220 Zduńska Wola lub adresem mailowym: rodo@im-prove.pl.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą do celów administrowania serwisem, statystyki odwiedzin serwisu, zarządzania treścią serwisu, utrzymaniem kontaktu z użytkownikami na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Administrator za pośrednictwem Serwisu pozyskuje informacje o użytkownikach
  w następujący sposób:
  1. poprzez zapisywanie plików cookie, tzw. „ciasteczka”,
  2. poprzez dobrowolnie wprowadzone przez użytkowników dane w formularzu kontaktowym dostępnym w Serwisie (dalej jako „Formularz”).
 5. Dane osobowe użytkowników Serwisu są przetwarzane przez Administratora zgodnie z prawem. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika jest – odpowiednio – zgoda użytkownika lub odpowiedni przepis prawa powszechnie obowiązującego. Do wyrażenia zgody przez użytkownika dochodzi wskutek zaznaczenia odpowiedniego pola na stronie internetowej Serwisu. Użytkownik w każdym czasie może samodzielnie zmienić zgody pierwotnie udzielone administratorowi korzystając z linku otrzymanego wraz z mailem informującym o rejestracji. Użytkownik może również skontaktować się z nami pisemnie lub mailowo na adres e-mail: im-prove.pl i zlecić zmianę w swoich danych osobowych. Cofnięcie tej zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 6. Twoje dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów powyżej.

 7. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.

 8. Użytkownik posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.

 9. Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Generalnego Inspektora Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.

 10. Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością korzystania z niektórych usług serwisu.

Pliki cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies są to dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Nie przechowują danych osobowych czy też innych informacji o użytkownikach serwisu. Cookies są automatycznie pobierane i wykorzystywane przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem końcowym Użytkownika.

Pliki cookie przechowują informacje odnoszące się do osoby, na przykład czas dostępu, miejsce, z którego pozyskano dostęp, i częstość odwiedzin naszej strony przez użytkownika. Przy odwiedzinach naszej strony internetowej takie dane osobowe, łącznie z adresem IP używanego łącza internetowego, są przesyłane do Google w USA. Dane te są przechowywane przez Google w USA, a ponadto Google może przekazywać takie pozyskane z wykorzystaniem procedury technicznej dane osobowe stronom trzecim. Dalsze informacje i politykę prywatności Google można uzyskać pod adresem: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Pliki cookies stosowane są w celu:

 • świadczenia usług,
 • tworzenia
 • dostosowania zawartości witryn do urządzenia końcowego Użytkownika, zapamiętywania indywidualnych ustawień Użytkownika i optymalizacji korzystania
  z witryn,
 • poprawy bezpieczeństwa, poprzez kontrolę nadużyć w procesie korzystania z witryn,
 • uzyskiwania zbiorczych, anonimowych danych statystycznych w celu poprawy funkcjonalności,
 • umożliwienia korzystania z podstawowych funkcjonalności witryn np. zapamiętywanie kolejno odwiedzanych stron w celu ich przywrócenia na „żądanie” Użytkownika.

W ramach Serwisu wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:

 • sesyjne pliki cookies (tymczasowe) – przechowywane na urządzeniu Użytkownika jedynie w czasie korzystania z witryn, czyli do momentu wylogowania, wyłączenia witryny lub wyłączenia wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarki,
 • stałe pliki cookies – pozostają na urządzeniu Użytkownika do momentu zakończenia ich żywotności (czasu działania sparametryzowanego dla ciasteczka) lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika.

Ustawienia dotyczące plików cookies są indywidualne dla każdej przeglądarki internetowej. Każdy użytkownik może jednak całkowicie wyłączyć tę opcję lub w pewnym stopniu ograniczyć przyjmowanie cookie na swoje urządzenie. Może to jednak wpłynąć na wygodę użytkowania stron, a także spowodować brak lub niewłaściwe wyświetlanie stron internetowych.

W niektórych przypadkach możliwe jest ustawienie przeglądarki, w taki sposób, by w każdym przypadku wyświetlane było pytanie o zgodę użytkownika na pliki cookies. Daje to Użytkownikowi możliwość kontroli nad plikami cookies, ale może spowolnić działanie przeglądarki.

Wyłączenie plików  cookies w przeglądarce

 1. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową i postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie:

W przypadku urządzeń mobilnych należy postępować stosownie do instrukcji danego urządzenia.

Na naszej stronie internetowej nie wykorzystujemy plików cookies gromadzących informacje umożliwiające ustalenie tożsamości użytkownika.

Niniejsza wersja Polityki prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszego dokumentu Polityki Prywatności. Zaktualizowana wersja dokumentu zostanie każdorazowo umieszczona na stronie.