Let's talk !

ERP implementation is a change management process!

We help, supplement, improve and rescue Microsoft Dynamics 365 Finance & SCM / Microsoft Dynamics 2012 / AX implementations

co-hero-banner-front-image-7
co-hero-banner-back-image-1

What we can do for you?

Complete your implementation!

The functionality listed below are provided as part of the Microsoft Dynamics 365 Finance and SCM maintenance service.

However, they require configuration and customization to your specific needs, which we are willing to do for you.

Let's talk?

We suggest schedule a free 30-minute interview with our consultant.
We will get to know each other and see if we can help you.

Let's talk !
Funkcjonalności Dynamics 365/AX

#18 E-faktura czyli jak rozgryźć faktury ustrukturyzowane cz.1

12 Jan, 2022

Czy nasze systemy finansowo-księgowe są przygotowane na rewolucję dotyczącą e-faktur? 1 października 2021 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Przepisy tej ustawy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Od tego dnia  obowiązują przepisy dające podatnikom możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych (e-faktur), jako jednej z dopuszczalnych form dokumentowania sprzedaży - obok obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur papierowych i elektronicznych.

Read more
Zarządzanie Projektem, Funkcjonalności Dynamics 365/AX, Projekty Zagrożone

#17 Szach i mat - produkcja 21 wieku.

01 Jan, 2022

Mat jest wtedy, gdy król – najważniejsza figura na szachownicy – jest szachowany i nie istnieje żadna możliwość, aby obronić się przed tym szachem.  Każdy zawodnik siadając do szachownicy ma taki zamiar.

Read more
Zarządzanie Projektem

#16 Rapid Project

22 May, 2021

Wdrożenie systemu ERP jest złożonym procesem, często realizowane jest w oparciu o metodyki, które zakładają pełne dopasowanie funkcji systemu, do potrzeb organizacji, czyli tzw castomizację systemu. Podejście takie wymaga wielu kosztownych prac analityczno-projektowych oraz programistycznych. Proces ten można znacząco przyspieszyć i uprościć, dzięki czemu czas uruchomienia będzie krótszy i nie rezygnując z głównych zalet systemu - zmniejszymy koszty wdrożenia. Nasza propozycja to wykorzystanie metodyki RAPID Project.

Read more

Newsletter

Sign up today to receive information about new updates of our service!

You can change your preferences at any time!

Find your registration confirmation email or re-register to receive an email with links to your page preferences.